Steg Ajdovščina-Šturje 1

Predstavitev stega

Naš kraj - Ajdovščina Leži v zgornji Vipavski dolini in je industrijsko mesto z razvito živilsko, lesno in gradbeno industrijo. V njej delujeta dve župniji (Ajdovščina in Šturje). Med seboj ju deli reka Hubelj. Na severu in severozahodu je Ajdovščina obdana z pogorjem Gora in najvišjim vrhom Čaven. Na jugu pa so manjši griči (Planina). Skozi naš kraj poteka pomembna cestna povezava med Ljubljano in Novo Gorico. Tako nas ne morete zgrešiti, saj imamo svoje prostore (pravimo mu plac) v stavbi bivše občine na Gregoričičevi 20, nasproti ajdovske cerkve. Tu se dobivamo na srečanjih vseh vej, razen veja bobrov in bobrovk, ki se dobiva v Šturskem župnjišču.

Zgodovina in simbolika

Prvi začetki skavtstva v Ajdovščini so bili 9. januarja 1993, ko so Postojnski skavti predstavili skavtsko gibanje petim ajdovskim in šturskih mladincem. Nato se je širša skupina mladincev pridružila Postojnskemu klanu. S tem se je začelo skavtstvo razvijati v našem kraju in celi Vipavski dolini. 25. aprila 1993 so  v Postojni dali obljubo prvi trije naši skavti. V skavtskem letu 1993/94 pa so se začeli uvajati v voditeljstvo.

Uradno je bil steg ustanovljen 2. oktobra 1994, z imenom AJDOVŠČINA-ŠTURJE 1. Razpoznavni smo po zeleni in svetlorjavi rutki (na svetlorjavi polovici je zelena obroba in na zeleni polovici je svetlorjava obroba), Zelena barva predstavlja Vipavsko dolino, svetlorjava pa prah, ki ga dviga znamenita burja, ki divja po naših krajih. Rutka je sešita iz dveh enakih trikotnikov (zelene in sive barve), ki predstavljata naši dve župniji, ki ju loči reka Hubelj.

Začetki delovanja posameznih vej

V skavtskem letu 1994/95 sta v stegu delovali četa (IV) in noviciat (NOPP). V skavtskem letu 1995/96 pa sta začela z delovanjem še krdelo (VV) in klan (PP). V letu 2010 smo kot eni izmed prvih v Sloveniji ustanovili tudi vejo bobrov in bobrovk (BB). Od takrat v stegu delujejo vse štiri glavne veje (BB, VV, IV, PP), občasno pa tudi noviciat (NoPP). V letošnjem skavtskem letu steg šteje skupaj 170 članov, iz župnij Ajdovščina, Šturje, Dobravlje, Šempas, Vipava, Vrhpolje, Budanje, Planina in Lokavca.