Skupnost voditeljev (SKVO)

Predstavitev

Skupnost voditeljev je skupina odraslih skavtinj in skavtov, ki so se prostovoljno odločili, da bomo mladim posredovali življenjske vrednote s skavtsko vzgojo in metodo. To so voditelji in voditeljice, ki so stari 21 leta in so dovolj dozoreli, da začnejo vzgajati mlajše skavte in nanje prenašati znanje in izkušnje.

Funkcije

-Stegovodja: Koordinira delovanje SKVO-ja, usklajuje delo z voditelji, vodi sestanke, predstavlja steg na ravni Združenja slovenskih skavtov in skrbi za stike z javnostjo
-Duhovni asistent: Skrbi za duhovnost v SKVO-ju in usklajuje dekanijske zadeve s stegom.
-Voditelji vej: Delovanje veje koordinirata odgovorna voditelja veje, poleg njih pa so še ostali programski in tehnični voditelji.
-Blagajnik: Skrbi za stegove finance.
-Gospodar: Skrbi za vzdrževanje skavtskih prostorov in stegove opreme.
-Voditelj za usposabljanje: Vodi pregled nad voditelji in popotniki, jim svetuje glede nadaljnjih usposabljanj, skrbi za mentorstvo in jim zagotovi primerno literaturo za nadgradnjo skavtskega znanja.
-Podporniki in podpornice: vsi pretekli voditelji, ki niso več aktivni, vendar še vedno pomagajo stegu, ko jih potrebuje (razpisi, večji projekti, tehnična podpora,…)

Struktura stega
 

Izobraževanja

Voditelji in voditeljice se nenehno izobražujemo v skavtstvu. Udeležujemo se državnih srečanj voditeljev vej in tabornih šol na različnih ravneh. (TŠ Pripravnik, TŠ Metoda, TŠ Združenje, TŠ Trener in Skavtska šola življenja v naravi.) Poleg tega pa se udeležujemo tudi srečanj na regijski ravni, kot sta Bandima in Prebujanje. V našem stegu smo oblikovali naslednjo strukturo funkcij voditeljev in voditeljic.

Voditelji v SKVO-ju v letu 2020/21: 

Stegovodja: Teodor Ličer in Jure Kosmač
Voditeljici kolonije (bobrov in bobrovk): Zala Červ (Kea) in Tilen Prešič (Glo), Barbara Kobal (Pip), Mojca Bone (Val)
Voditeljici krdela (volčiči in volkuljice): Nika Pregelj (Akela), Monika Krapež (Bagira), Teja Medvešček (Kača Kaja), Matjaž Simonič (Sivi Brat), Vrana Ko (Katja Adamič), Hati (Jure Kosmač)
Voditelja čete (izvidniki in vodnice): Terezija Krečič (četovodkinja), Matevž Bone (četovodja), Teodor Ličer, Anja Bole, Nika Krašna, Urša Likar
Voditelja klana (popotniki in popotnice): Tadej Kosmač (klanovodja), Sara Ilc (klanovodkinja), Maks Rodman, Matic Soban
Duhovni asistent: Primož Erjavec 
Blagajnik: Zala Červ
Gospodar: Terezija Krečič

Molitev

Gospod, kot skavtski voditelj/skavtska voditeljica nosim odgovornost za svojo skupino. Prosim te, pomagaj mi, da skavte in skavtinje spoznam in čutim potrebo, da jim pomagam. Zavedam se, da je moja drža in moj zgled važnejši, kakor so moje sposobnosti. Pomagaj mi, da bom dober/dobra, prijazen/prijazna in velikodušen/velikodušna do vseh. Daj, da bo v moji skupini vladal pravi duh. Blagoslavljaj naše načrte in nas podpiraj, da bomo vedno bolj napredovali. Tako bo naša vzgoja dosegala vedno večje uspehe zdaj in v prihodnosti. V tvoje roke, Gospod, se vsega/vso izročam.

Amen.