Popotniki in popotnice (PP)

Predstavitev

Popotnice in popotniki, stari od 16 do 21 let, se v stegu združujejo v veji PP, in sicer v dveh skupinah. Šestnajstletniki pridejo iz višjega voda v noviciat popotnikov in popotnic (NOPP), kjer eno leto spoznavajo popotništvo in se pripravljajo na vstop v klan. Tako v noviciatu kot v klanu so združeni skavti obeh spolov, v klanu tudi različne starosti. To jim omogoča učenje drug od drugega. Noviciat in klan vodita voditeljica, voditelj in duhovni asistent. Življenje v veji popotnikov in popotnic sestavljajo trije temeljni gradniki, ki so povezani in se med seboj dopolnjujejo: POT, SKUPNOST in SLUŽENJE. Izhajajo iz celostnega pogleda na človeka, ki je vedo na poti osebne rasti, je socialno bitje in se polno uresniči v dobrih delih. Iz temeljnih gradnikov se navdihujejo konkretne dejavnosti skupnosti popotnikov in popotnic.

Začetki

Prvič so se mladi v našem stegu združili v klanu v davnem letu 1995. Takrat so prvič po enem letu priprav v noviciatu prestopili v to vejo. Od takrat ta veja deluje nemoteno. Svojo pot je zaznamoval z vsakoletnimi zimovanji in potovalnimi tabori.

Naš Klan

Ime našega klana je "dwbra rwba", kar pove vse o nas. Smo en izmed večjih slovenskih klanov, zaradi česar se pojavljamo na skoraj vseh državnih dogodkih namenjenih popotnikom in popotnicam. Zadnji poletni tabor smo preživeli v Angliji, kjer smo obiskali otok Brownsea, kjer je bil prvi skavtski tabor na svetu. Če  vas zanima kako smo se imeli, prilagamo kratek filmček iz tabora iz Anglije : 

Molitev

Gospod, uči me velikodušnosti,
da ti bom služil(a) kakor zaslužiš,
da ti bom dajal(a), ne da bi štel(a),
da se bom bojeval(a), ne da bi mislil(a) na rane,
da bom delal(a), ne da bi iskal(a) počitka,
da se bom žrtvoval(a), ne da bi pričakoval(a) druge hvale,
kakor zavest, da vršim tvojo sveto voljo!

Amen.